ledighet i meditasjon Acem

kr. 125,-

Frakt tilkommer.

Varenr. 5270
På denne CD drøfter Are Holen ledighet som nøkkelbegrep i Acems meditasjonspsykologi Acem 2004