Nidarosdomen Kort historikk med 30 fotografier v/ark

kr. 70,-

Frakt tilkommer.

Varenr. 3049
Aug. Albertsen. Nidaros Domkirkes restaureringsarbeider