Foreløpig innstilling fra et utvalg av Norges bank til vurdering av myntrekken (Myntutvalget) uå hefte

kr. 160,-

Frakt tilkommer.

Varenr. 102875