Ekserserreglement for feltartilleriet 4.del Taktiske direktiver Merk Akc 1931 P B O

kr. 100,-

Frakt tilkommer.

Varenr. 72917