Avd. I-Myren gjennom 25 år. 1956 Kåre Andersen. B

kr. 125,-

Frakt tilkommer.

Varenr. 148
Om Myren tresliperi